.
   

Zoutelectrolyse.

Deze installaties produceren natriumhypochloriet door middel van een electrolyseproces met zout als basismateriaal.

Het systeem onttrekt aan de tank met zoutoplossing automatisch een verzadigde zoutoplossing, die vervolgens met onthard water wordt verdund tot de optimale concentratie voor een efficiënte elektrolyse. Het verdunde zout wordt automatisch naar de elektrolysecel getransporteerd. Daar stroomt een elektrische stroom door de oplossing, zodat natriumhypochloriet ontstaat. De automatische procescyclus wordt herhaald totdat de producttank gevuld is.

Er zijn twee uitvoeringen welke beide op basis van bovenstaande techniek functioneren:

.