.
   

Systemen voor desinfectie.

Hoe meer het verbruik door openbare, industriële en huishoudelijke toepassing stijgt des te dwingender wordt ook een op hergebruik gerichte waterbehandeling gewezen. In deze processen krijgt desinfectie als laatste behandelingstrap extra betekenis. 
De verantwoordingsbewuste invloed van desinfectiemiddelen in het water verlangt betrouwbare doseertechniek. Lutz-Jesco heeft op dit gebied door onderzoek en ontwikkeling systeemoplossing gemaakt die internationale toelating bezitten.

Voor desinfectie van drinkwater, zwembadwater, koelwater, proceswater, en afvalwater worden verschillende methodes toegepast. Deze onderscheiden zich in efficiëntie opbouw door de manier van toepassing en chemicaliëngebruik.

Onze volgens de DIN-Normen uitgevoerde systemen zorgen door exact bemeten desinfectie voor een optimale waterkwaliteit. Hier brengen we onze kennis en onze ervaring in om de beste oplossing te bieden - technisch en economisch.